Orientační dny ve Fryštáku

25.09.2022

Fryšták je kolébkou selasiánského díla v Česku. Po letech komunistického záboru začal tamější dům v roce 1996 opět sloužit výchově dětí a mládeže pod názvem Dům Ignáce Stuchlého. Klíčovou aktivitou jsou Orientační dny pro třídy základních a středních škol. Nedávno vyšel knižně popis devíti nových programů, které se školám nabízejí. Napsal jsem k němu úvod:

ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

Žijeme ve složitém světě. Pro mladého člověka je náročné vyznat se sám v sobě, a ještě náročnější porozumět světu, který ho obklopuje. Setkává se s množstvím názorů, které jsou často protichůdné. Prožívá množství pocitů, které ho naplňují nejen radostí, ale také úzkostí nebo strachem. Navazuje množství vztahů, které vedou nejen k vrcholným zážitkům, ale také k bolestným zklamáním. Potřebuje se ve své situaci zorientovat, ale GPS na mobilu mu k tomu nestačí.

Proto vznikly Orientační dny - tematické zážitkové kurzy pro školní třídy, které realizuje tým pedagogů v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Zábavnou a netradiční formou se snaží budovat dobré třídní vztahy a otevírají různá životní témata týkající se vlastní budoucnosti, vztahů, životních hodnot a dalšího. Počátky tohoto projektu před třiadvaceti lety nebyly snadné: učitelé a ředitelé škol neměli po čtyřiceti letech protináboženské indoktrinace důvěru k církevním institucím. Naši nabídku často odmítli, aniž by se s ní podrobně seznámili. Ale díky odvaze několika škol, které měly zájem zkoušet nové věci, se Orientační dny postupně prosadily a získaly dobré jméno v širokém okolí. Dnes je kapacita Domu Ignáce Stuchlého zcela naplněna a některé zájemce musíme odmítat. Jedna maminka napsala: "Naše děti prožily ve Fryštáku orientační dny, syn to dokonce považuje za nejlepší společnou gympláckou akci."

Čas se nezastaví, řešíme stále nové problémy. Leccos z toho, co bylo aktuální před dvaceti lety, dnes ztrácí přitažlivost. A naopak se objevují nová témata, o kterých jsme ještě nedávno nevěděli: třeba sociální sítě nebo život v multikulturním světě. V této knížce proto představujeme devět nově vytvořených kurzů, jejichž cílem je rozvoj kompetencí žáků a studentů pro demokratickou kulturu.

Události z nedávné doby nám ukázaly, jak je demokracie křehká: v celém světě se demokratickou cestou dostávají k moci populističtí vůdci, jejichž cílem není nic jiného než jejich vlastní moc. Jejich vláda pak může vytvářet prostor názorovému rozdělení, ekonomické nejistotě a někdy i násilným konfliktům. Budoucnost závisí na mladé generaci - potřebujeme, aby naši žáci a studenti nepodléhali mediální manipulaci, rozvíjeli své kritické myšlení, měli respekt ke kulturním odlišnostem, odmítli extremismus a xenofobii. A hlavně potřebujeme, aby se nebáli budoucnosti, ale naopak měli odvahu ji odpovědně vytvářet.

Tým nadšených a kompetentních instruktorů v Domě Ignáce Stuchlého se snaží přispět k tomu, aby se naši žáci a studenti stali tvůrci lepší budoucnosti. Nové programy, s nimiž se seznámíte v této knížce, jsou dalším krokem na této cestě.