Pohřeb Štěpána Trochty

15.04.2024

16. dubna uplyne 50 let od pohřbu kardinála Štěpána Trochty v Litoměřicích. Zúčastnil se ho také krakovský kardinál Karol Wojtyla, který se o čtyři roky později stal papežem. Komnunistický režim zakázal zahraničním hostům na pohřbu mluvit, Wojtyla však zákaz porušil a pronesl nad rakví krátký proslov, v němž kardinála Trochtu označil za mučedníka.