Pokoj vám!

14.04.2024

Učedníci byli smutní a zmatení. Ježíš jim přináší pokoj.

My jsme taky smutní a zmatení: násilí, války, špína v politice, krize v církvi. Mnoho lidí upadá do deprese, přibývá sebevražd.

Kde hledat pokoj? V oproštění od zla: "V jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům byly odpuštěny hříchy."

  • Odmítnout zlo v sobě: sebereflexe, lítost, pokání, odpuštění, smíření
  • Postavit se proti zlu kolem sebe: v rodině, v okolí, v práci, v politice, v církvi
  • Žít v pokoji navzdory zlu: víra, modlitba, příroda, rodina, přátelství