Presidentův vězeň

17.08.2023

Dostala se mně do ruky knížka Presidentův vězeň od Vladimíra Škutiny; poprvé vyšla v roce 1969. Je to vzpomínka na 16 měsíců, které strávil ve vězení za prohlášení, že president republiky Antonín Novotný je vůl. Zaujal mě tam odstavec o jeho setkání s představiteli církve. Často je vidím kriticky; tady se ukázalo jejich hrdinství a hloubka jejich víry, která mě zahanbuje:

"Navlékal jsem korále a dostal jsem se ke stolu, u něhož seděla naše celá církevní hierarchie, biskupové, papežský nuncius, vysoký klérus. Jsem bezvěrec, ale byly dny – a bylo jich hodně, kdy jsem se sám nad sebou zamýšlel a litoval jsem, že jsem nenašel víru. Způsob, jakým se tito lidé, většinou věznění už patnáctý rok, k sobě navzájem chovali, jak byli k sobě pozorní, jak dovedli povzbuzovat ostatní a jak byli báječně vyrovnaní a moudří, jak dovedli ve všem zlém hledat dobré a jak objevovali humor, to byl tak fascinující zážitek, že jsem jim jejich víru záviděl a že je obdivuji."