Prezentace knihy na Jaboku

20.02.2023

V pondělí 20. února 2023 se konala prezentace mé nové knížky v aule Jaboku. Své příspěvky přednesli Pavel Zvolánek, předseda spolku Vězeňská duchovenská péče a zástupce hlavního kaplana VSČR, Pavel Novák, ředitel České biblické společnosti, Ladislav Beneš, vyučující na ETF a recenzent knihy a Michal Kaplánek, vyučující na Masarykově univerzitě v Brně a recenzent. Zde nabízím svůj stručný úvod.

Za moji vězeňskou angažovanost může Jabok: vyučoval jsem pastoraci specifických cílových skupin a cítil jsem potřebu přímé osobní zkušenosti: proto jsem od roku od 2010 docházel jako dobrovolník do věznice Praha Ruzyně, později jako kaplan do věznic v Bělušicích a v Teplicích. Zároveň jsem vedl výběrové semináře o vězeňské pastoraci na Jaboku i na ETF. Kvůli nim jsem si zapisoval a systematizoval zkušenosti a znalosti. A za dokončení textu může covid.

Mou celoživotní snahou je posouvat věci dopředu. Zkoumat, co a jak funguje či nefunguje, hledat důvody, navrhovat lepší řešení. Dělám to ve své církvi, v salesiánské kongregaci i ve Vězeňské službě. I tady na Jaboku jako ředitel a učitel, i na Evangelické teologické fakultě.

Aby se však mohly věci měnit, je potřeba vědět, jak fungují dnes. A ta informace se musí dostat k co největšímu množství lidí, aby se mohl využít jejich potenciál. Proto jsem napsal tuto knížku. Chápu ji jako začátek, měli by na ni navázat další teologové, kteří by se zabývali tématem do hloubky.

Kolegové kaplani mi jistě dají za pravdu, že práce s vězni pomáhá nejen jim, ale proměňuje také nás. A reflexe této proměny může přispět k tomu, aby se proměňovaly také naše církve i náš vězeňský systém. Kéž se nám to daří.