Příklad svatých středověku

13.11.2022

Na dnešek připadá svátek svaté Anežky české, která je symbolem naší svobody a zároveň zakladatelkou systematické sociální práce u nás. V teplickém Šanově ale vzpomínáme na její příbuznou, svatou Alžběty Durynskou, jíž je zasvěcen zdejší kostel a jejíž svátek připadá na 17. listopad.

Přemýšlím, co si můžeme vzít ještě dnes z příkladu svatých středověku. Alžběta Uherská / Durynská žila až do smrti svého manžela vzorově: vychovávala vlastní děti a zároveň zřídila špitál a pomáhala chudým. Jenže potom, na příkaz svého zpovědníka Konráda, děti opustila, nechala je na výchovu jiným, a sama odešla do kláštera, kde pokračovala ve své dobročinnosti. Dnes bychom řekli, že podlehla mocenskému zneužití. Tenkrát se to považovalo za ctnost...

Z toho si tedy určitě příklad brát nebudeme. V dobročinnosti nás ale může Alžběta stále inspirovat. Papež František si přeje církev chudou pro chudé. Minulý týden jsem navštívil Domitilliny katakomby v Římě, kde byl 16. listopadu 1965 podepsán tzv. Pakt z katakomb. Vytvořilo ho asi 40 biskupů, kteří se zúčastnili Druhého vatikánského koncilu a rozhodli se, že začnou ihned, ve svém vlastním životě, naplňovat jeho odkaz. Zavázali se, že budou žít jako obyčejní lidé, odmítnou všechna privilegia a budou podporovat chudé a sociálně znevýhodněné na celém světě.

K takovému závazku se můžeme připojit všichni. Aniž bychom opouštěli své rodiny, můžeme žít prostým životem v solidaritě s těmi, kteří jsou na tom hůř než my. Dnes třeba s Ukrajinci, kteří trpí agresivní válkou, se všemi ztrátami a bolestmi, které to obnáší. Když před čtyřmi lety zemřel můj tatínek, našli jsme v jeho pozůstalosti balík útržků ze složenek, jimiž posílal každý měsíc dary, jak on říkal, "na dobré účely". Dělalo to kolem 50 tisíc korun za rok. A to žil jen ze svého důchodu.

Každý máme nějaké možnosti. Nemusíme být hrdinové. Ale můžeme být solidární.