První zasedání synody (FZT 11/23)

07.11.2023

V neděli 29. října skončilo první zasedání synody o synodalitě. Před uzávěrkou tohoto zpravodaje nebyl ještě známý text závěrečného dokumentu. Žádná zásadní rozhodnutí však nečekejme, protože synoda bude pokračovat ještě příští rok. Až po jejím skončení by měl papež vydat apoštolskou exhortaci, v níž nám předloží výsledky celého procesu.

Dnes tedy nabízím pár střípků z jednání, které bylo v mnoha ohledech neobvyklé.

  • V den, kdy byla zahájena synoda (4. 10. – svátek sv. Františka z Assisi) vydal papež František novou encykliku Laudate Deum – Chvalte Boha. Navazuje na encykliku Laudato sii z roku 2015; ještě silnějšími argumenty a naléhavějšími slovy vyzývá lidi k rychlým akcím pro záchranu životního prostředí.
  • Podle kard. Grecha je hlavním úkolem synody najít způsob, jak by měla církev lépe žít a pracovat, aby naplnila poslání, které má v současném světě: "Boží láska je lékem, který může uzdravit dnešní zraněné lidstvo, a naším posláním jako církve je být znamením této lásky."
  • Poprvé v historii se synody účastnili kromě biskupů také laici, včetně asi padesáti žen. Účastníci seděli ve smíšených skupinách kolem kulatých stolů, které připomínaly, "že nikdo z nás není protagonistou synody. Tím je Duch svatý, a pouze se srdcem, které je plně připraveno nechat se vést Duchem, budeme schopni odpovědět na volání, které jsme dostali." (kard. Hollerich)
  • Nové pochopení synodality vysvětlila teoložka Simona Ruta Segoloni: Biskupové byli dosud chápání jako reprezentanti celé církve. Proto jen oni jednali a rozhodovali na synodách a koncilech. Dnes je však nutné zahrnout celý Boží lid: pokud se církev chce shromáždit, nestačí shromáždit pouze biskupy. Nejde jen o to, aby biskupové konzultovali své návrhy s laiky, je třeba společně hledat řešení v dialogu, kde má každý hlas stejnou hodnotu.
  • Papež opakovaně vysvětloval, že synoda není parlament, že nehledá matematickou většinu, ale konsenzus. To předpokládá intenzivní vzájemné naslouchání a zároveň modlitbu – naslouchání Bohu. Na synodní jednání proto neměli přístup novináři, pravidelně se však konaly tiskové konference.
  • Synodnímu zasedání v pátek 13. října vůbec poprvé předsedala žena – sestra Maria Palencia Gómez z řádu San José de Lyon. Zdůraznila, že to není náhoda, "ale modus vivendi, který si razí cestu v církvi a vyzývá všechny pokřtěné ke spoluodpovědnosti a zároveň respektuje jakoukoli rozmanitost".
V diskusích postupně krystalizovala témata, jimiž je třeba se dále zabývat: spoluodpovědnost všech pokřtěných; úloha laiků a žen; formace bohoslovců v seminářích, ale také kněží, laiků, katechetů, celé církve; revize a "debyrokratizace" církevních struktur; slavení eucharistie, modlitba; život s chudými, problematika migrantů, klimatická krize; závazek být přijímajícím společenstvím, a tedy hledat, co je třeba změnit, aby se dveře otevřely skutečně všem.