Rozšiř prostor svého stanu! (Iz 54,2)

28.11.2022

Papež František v říjnu prodloužil synodu o synodalitě o další rok. Bude tedy trvat od podzimu 2021 do podzimu 2024 - to je stejně dlouho jako celý druhý vatikánský koncil (1962-1965). Proč k tomu došlo? Když organizátoři dali dohromady zápisy ze synodálních diskusí z celého světa, tak byli asi šokovaní šířkou a hloubkou problémů, které vyšly najevo. A dohodli se s papežem, že to nelze vyřešit za jeden rok.

Syntéza, která má 45 stran a shrnuje závěry ze 112 diecézí z celého světa, je přelomový dokument. Poprvé v novodobé historii ukazuje, jak církev skutečně vypadá, čím žije, s jakými problémy se potýká. Asi nejsilněji je v ní slyšet hlas lidí, kteří se cítí opomenutí, odmítaní, vytěsňovaní na okraj: oběti zneužívání, obchodování s lidmi nebo rasismu; ženy, rodiny, znovu sezdaní rozvedení, samoživitelé, osoby LGBT+; kněží, bývalí kněží; partnerky a děti těch kněží, kteří nedodrželi svůj závazek celibátu; lidé, kteří jsou kvůli své víře mučeni, ti, kteří se denně potýkají s násilím, konflikty a válkou. Připadá mně velmi výstižné, že dokument nese název "Rozšiř prostor svého stanu!" Je to citát z proroka Izaiáše (54,2), kde Bůh ujišťuje svůj lid, že ho ochrání a rozmnoží.

A dál se tam píše: "V centru synodálního procesu je vize církve schopné radikálního začlenění, sdílené sounáležitosti a hluboké pohostinnosti podle Ježíšova učení. Namísto toho, abychom se chovali jako strážci, kteří se snaží vyloučit ostatní od stolu, musíme udělat více pro to, aby každý věděl, že u nás může najít místo a domov."

"Církve si uvědomují, že cesta k větší inkluzi - k tomu rozšířenému stanu - přichází postupně. Začíná nasloucháním: to vyžaduje uznat druhého jako subjekt na své cestě. Když se nám to podaří, ostatní se budou cítit vítáni, nikoli souzeni, budou ochotni svobodně sdílet svou duchovní cestu. Synodální zkušenost lze číst jako cestu uznání pro ty, kdo se necítí být v církvi dostatečně uznáváni. Pro ty, kdo měli dřív pocit, že institucionální církev nezajímá jejich zkušenost víry nebo jejich názory."

Myslím, že i my v Teplicích můžeme najít v dokumentu Rozšiř prostor svého stanu nové impulzy k přemýšlení a k praktickému konání. Najdete ho zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/221124dalsi-dokumenty-k-synodalnimu-procesu-jsou-nyni-i-cesky

Nakonec ještě k dalšímu synodálnímu procesu. S tímto dokumentem se bude pracovat na sedmi kontinentálních synodách, které se konají příští rok v únoru, ta evropská dokonce u nás v Praze. A tato shromáždění jsou výslovně žádána, aby byla církevní, a ne pouze biskupská Má se zajistit, aby jejich složení reprezentovalo rozmanitost Božího lidu: biskupy, kněze, jáhny, muže a ženy zasvěcené, i muže a ženy laiky. Zvláštní pozornost má být věnována přítomnosti mladých lidí; těch, kdo žijí v podmínkách chudoby nebo marginalizace; a taky mají být pozváni delegáti jiných křesťanských vyznání, jiných náboženských tradic, a dokonce lidé bez náboženské příslušnosti. Nevím, do jaké míry se to evropským biskupům podaří, ale je i na nás, abychom jim v tom pomohli.