Hovory v krčku - první hosté

28.11.2022

Dnes bych se chtěl s vámi podělit o své první zkušenosti s cyklem křesťanského vzdělávání ve formě rozhovorů, kterému jsme dali název HOVORY V KRČKU.

Zatím máme za sebou dvě setkání. 29. září mezi nás přijeli z Prahy dva aktivní účastníci synodního procesu MICHAL NĚMEČEK a JIŘÍ EDY ZAJÍC. Sešlo se nás celkem dvanáct, což umožnilo, abychom si sedli do kruhu a vytvořili tak lepší prostor ke společné diskusi. Díky tomu jsme mohli sdílet zkušenosti ze synodních skupin z Prahy, z Teplic, z Ústí nad Labem, nebo taky z internetové skupiny napříč celou republikou, kterou vedl Jiří Zajíc. Hledali jsme, jak v tomto procesu pokračovat, a shodli jsme se na tom, že jde především o zavedení nového stylu komunikace v církvi. A jelikož největším problémem, jak se zdá, je komunikace mezi laiky a kněžími (příp. biskupy), tak by o to měly aktivně usilovat obě strany. Další oblast, kde bychom mohli svou komunikaci zlepšit, jsou třeba přijímání nových lidí, kteří přicházejí do našich kostelů, nebo vstřícnost vůči těm, kteří nejsou v úplném souladu s učením naší církve nebo s naším životním stylem.

Myslím, že jednou z cest ke zlepšení této komunikace jsou právě HOVORY V KRČKU. Ukázalo se to na dalším setkání, které se konalo 13. října. Přijel mezi nás PETR HAJNÝ, který má za sebou kariéru násilníka, narkomana, drogového dealera. Strávil celkem 13 let ve vězení a v průběhu posledního trestu uvěřil v Boha a změnil svou stupnici hodnot. Po propuštění několik let hledal církev, v níž by se nechal pokřtít, nakonec našel zázemí v Českobratrské církvi evangelické. Možná to není ten "správný katolík" podle představ některých z nás, přesto byl jeho příběh pro posluchače strhující a diskuse s ním ukázala, jak náročnou cestou si musel projít.

Tady musím udělat malou odbočku: v tzv. krčku, tedy místnosti nad sakristií děkanského kostela, se nám podařilo vytvořit útulné a zároveň důstojné prostředí pro akce tohoto typu. Pohodlně se tam vejde čtyřicet lidí, funguje i elektrické vytápění, takže ani v zimě nebudeme mrznout. Zatím se nás schází velmi málo - na první setkání přišlo dvanáct lidí, na druhé osm. Když ale vyvěsím záznam (pořízený velmi amatérským způsobem...) na YouTube, podívají se na něj stovky lidí! To znamená, že zájem je velký, a i proto se pokusíme v nejbližší době zlepšit naše technické vybavení. Zároveň ale si myslím, že živou diskusi spojenou s osobním setkáním žádný záznam na YouTube nenahradí. Proto chci znovu pozvat zejména vás, kteří jste z Teplic a okolí, abyste mezi nás přišli a stali se nejen pasivními konzumenty, ale také aktivními tvůrci těchto setkání. A nebojte pozvat i další lidi ze svého okolí.

Další HOVORY V KRČKU se konaly ve čtvrtek 10. listopadu a přivítali jsme na nich JIŘINU KOČÍ - ženu, která byla sexuálně zneužívána knězem - salesiánem, a měla odvahu vyjít se svým příběhem na veřejnost. Možná ji znáte z médií (články a podcasty na www.seznamzpravy.cz), teď měli naši farníci možnost setkat se s ní osobně a zeptat se na všechno, co je k tomuto tématu zajímalo.

Věřím, že HOVORY V KRČKU se brzy stanou vyhledávanou značkou a že přesáhnou i hranice naší církve. K tomu je ale potřeba spojit síly: přivítám od vás jakékoli návrhy na zajímavé osobnosti, které bychom mohli pozvat, i na technické či organizační vylepšení. Další setkání se připravují, těším se na vás i na naše hosty.