ST. MICHAEL´S MOUNT (Cornwall)

07.07.2023

Tento klášter založili mniši z podobného - a známějšího - francouzského poutního místa Le Mont-Saint-Michel. Tvoří šestý bod Michaelova meče. I tento ostrov je v době odlivu přístupný po souši. Na rozdíl od toho francouzského zde však není most, takže při přílivu se jezdí na lodičkách.