Synoda: Firemní kultura v církvi

01.04.2023

Synodní tým brněnské diecéze se odhodlal k zajímavému kroku: Oslovil kněze všech tří moravských diecézí a zeptal se jich, jak vnímají synodní proces. Tématu kněžství se totiž dotkla více než polovina synodních zápisů. A nejčastěji zmiňovaným problémem byla komunikace mezi knězem a laiky.

Vrátily se odpovědi od 283 kněží. 78 % z nich vnímá synodu pozitivně. "Nejvíce negativních emocí vykazovali respondenti, kteří nečetli žádné výstupy nebo četli pouze výstupy z farnosti. Ti, kteří četli více dokumentů: diecézní syntézu, národní syntézu a dokumenty z evropského setkání, vykazovali daleko pozitivnější emoční nastavení a naději v synodní proces. Je to dáno i tím, že vnímali, že stejné problémy, jako vidí věřící v jejich farnosti, existují i na druhé půlce světa, tzn. nebrali to negativní, co je tam uvedeno, tolik osobně a nastavěli se do obranářského postoje."

V rámci setkání moravských kněží na Velehradě 8. 3. 2023 jim tři členové brněnského týmu (jeden kněz a dvě ženy) prezentovali výsledky výzkumu. Jedním z nich byla rozdílnost témat mezi kněžími a laiky. Ve skupinách, kde byl přítomen kněz, se více zdůrazňovalo předávání víry, zachování tradice nebo varování před reformami; ve skupinách bez kněze se mnohem častěji mluvilo o roli kněze, o celibátu nebo o možnosti svěcení žen.

Autoři z toho vyvozují, "že jsme teprve ve fázi vytváření bezpečného prostoru, aby každý mohl svobodně mluvit a být slyšen. A že ani to pořádně neumíme. Bezpečný prostor lze vytvořit jedině díky otevřenosti a naslouchání. A to je tvrdá práce, která se nedá odbýt tím, že se třikrát sejdeme. Výrazný podíl na tvorbě bezpečného prostoru má autorita, protože vytvoří z otevřenosti normu (firemní kulturu) a nikdo se nemusí cítit býti rebelem, pokud sděluje něco bolavého."

Myslím, že v teplické farnosti je tato dialogická firemní kultura na docela dobré úrovni, ale jistě ji můžeme dál zlepšovat. A zároveň ji vnášet do dalších struktur v církvi i mimo církev.

(Citace jsou převzaty ze zprávy Magdaleny Volkové na facebooku V církvi navzdory církvi.)