Synoda v Litoměřicích

05.04.2024

Tady, v Biskupském pivovaru, nás včera pohostil litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Pak jsme dvě hodiny diskutovali nad synodními tématy spolu s Radkem Vašinkem, farářem z Hrádku, a Martinem Davídkem, bývalým generálním vikářem. 

Mluvili jsme hlavně o budoucnosti diecéze, jak zajistit pastoraci, když ubývá kněží. Jak vytvářet společenství, kde jsme si všichni rovni lidsky i názorově, a zároveň s respektem k odlišným úkolům. Jak zapojit laiky a dát jim odpovědnost.

Je příjemné vidět, že biskup naslouchá hlasu svých kněží. Pro mě bylo povzbuzující, že jsem mohl i v této skupině vyjádřit své představy o reformě církve. A slyšet představy ostatních. Většinou byly podobné, navzájem se doplňovaly.

Děkuji, Stanislave, za Tvoji otevřenost a odvahu k reformním krokům.