Synodální proces – další otázky

06.01.2023

V letošním roce bude pokračovat synodální proces na úrovni biskupských konferencí a kontinentálních synod, na podzim se pak sejdou biskupové z celého světa v Římě. Jejich cílem bude projednat podněty, které vzešly z konzultace Božího lidu, a vybrat z nich ty problémy, které bude třeba přednostně řešit. Na ně se během dalšího roku zaměří odborné komise a na podzim roku 2024 proběhne závěrečné zasedání biskupů, které by mělo proces uzavřít. A snad i rozhodnout o některých reformách.

Ještě předtím, než se v únoru sejdou v Praze biskupové a další delegáti z celé Evropy, se však může zapojit do procesu každý z nás. Národní synodální tým nás vyzývá, abychom si prostudovali Dokument pro kontinentální etapu synodálního procesu s názvem Rozšiř prostor svého stanu! Najdete ho na webových stánkách našeho biskupství: https://www.dltm.cz/dalsi-dokumenty-k-synodalnimu-procesu-jsou-nyni-i-cesky).

A pak se máme pokusit odpovědět na následující tři otázky:

1/ "Poté, co jste v duchu modlitby přečetli přípravný dokument, které z jeho intuicí silně rezonují s konkrétními zkušenostmi a s realitou života církve na vašem kontinentu? Které zkušenosti jsou pro vás nové a přinášejí vám nové poznatky?"

Stručně: Co z dokumentu ve vaší církvi rezonuje? / Co je pro ni nové?

2/ "Po přečtení dokumentu a setrvání v modlitbě, jaké obavy nebo jaké rozdíly jsou z hlediska vašeho kontentu podstatné a důležité? Jaké otázky nebo problémy by v důsledku toho měla nadcházející fáze procesu řešit a zvažovat?"

Stručně: Jaké obavy a problémy z něj plynou? Co by se mělo následně řešit?

3/ "Podíváme-li se na to, co vyplynulo z předchozích dvou otázek, jaké priority, jaká frekventovaná témata a jaké podněty pro konkrétní kroky lze sdílet s ostatními místními církvemi po celém světě a následně projednávat během prvního zasedání synodálního shromáždění v říjnu 2023?"

Stručně: Které odpovědi na otázku 1 a 2, je třeba zvážit a projednat na kontinentální rovině a následně na plénu synody?

Odpovědi se měly posílat už před vánocemi, ale věřím, že budou přijaty i v případě, že je někdo odešle krátce po Novém roce. Pokud byste tak chtěli učinit, posílejte je přímo na adresu synoda@dltm.cz. Ale i kdybyste nic neposlali, tak vám moc doporučuji přečíst si ten dokument a zkusit si na ty otázky odpovědět - buď sami, nebo ještě lépe v diskusi ve skupině. Zajímavé podněty obsahují i další dva texty, které najdete na stejné adrese: Biblické zdroje k synodalitě a Spiritualita synodality.

Jsem rád, že nejen v naší farnosti, ale po celém Česku se synodální proces sekává s velkým zájmem. A děkuji vám všem, kteří už jste se do něj zapojili, nebo se v budoucnosti zapojíte.