Synodní syntéza litoměřické diecéze

18.04.2024

Včera se naposledy sešel náš diecézní synodní tým: biskup Stanislav Přibyl, bývalý generální vikář Martin Davídek, farář v Hrádku nad Nisou Radek Vašinek a já. Prodiskutovali jsme připravený návrh syntézy zápisů z pěti diskusních skupin, mírně jsme ho zkrátili a jednomyslně schválili. Teď putuje na Českou biskupskou konferenci, která vytvoří syntézu ze syntéz všech diecézí a pošle ji do ústředí ve Vatikánu. Tak se můžou dostat naše podněty až na podzimní jednání synody o synodalitě.

Některé nápady ze skupin:

--- Jáhen nesmí používat olej nemocných, nesmí pomazávat. Proč? Lidé často u lůžka umírajícího po tom touží a chtějí, aby právě jáhen toto udělil, zvláště, když k němu mají velkou důvěru. (skupina jáhnů)

--- Odstranit nerovnost v přístupu, kdy kněz, když je laicizován, může se oženit a chodit ke svátostem, ale rozvedení, žijící ve funkčním novém manželství, ne. (skupina laiků)

--- Mnozí křesťané dnes již nejsou rybáři lidí, ale strážci akvária. (řeholní sestry)

--- Všichni pastorační pracovníci – kněží, jáhni i laici – by měli být odměňováni podle stejných kritérií, mít jasnou pracovní náplň a pracovní dobu, biskup by měl mít možnost jejich práci usměrňovat a kontrolovat. Peníze je třeba investovat spíše do lidí než do staveb.(salesiánská komunita)

--- (Pro kněze v diecézní pastoraci): Je potřeba žít v komunitě a dlouhodobě ve stejném duchu. Stabilita charismatu a společenství musí mít vnitřní dynamiku. Řešením může být život v kněžské komunitě. (skupina kněží)

(Foto ze synodního setkání jáhnů.)