Univerzální Kristus

31.08.2023

Dočetl jsem knížku UNIVERZÁLNÍ KRISTUS od Richarda Rohra. Je v ní spousta moudrosti. Třeba:

"Domnívám se, že západní individualismus má na anestezii, a dokonce eutanazii síly Evangelia větší podíl než kterýkoli jiný faktor. Spása, nebe, peklo, zásluha, milost a věčný život se začaly chápat z hlediska individuálního ega, což z historie a společnosti vytlačilo proměňující moc Boží. Zůstali jsme tak téměř bez jakékoli starosti a péče o zemi, společnost, o lidi stojící na okraji, tedy o Tělo Kristovo v jeho úplnosti. To je jistě jedním z důvodů, proč se křesťanství projevilo jako neschopné kritizovat společenské pohromy jako nacismus, otroctví a západní konzumerismus. Po pět set let křesťanští učitelé definovali a redefinovali spásu téměř výhradně z individualistického hlediska a dobře maskovaná společenská zla - chtivost, pýcha, ctižádostivost, podvodnost, nenasytnost - se mezitím posunula na nejvyšší úrovně moci a vlivu, a to i v našich církvích." (s. 168)