VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

08.04.2023

V této chvíli dějin potřebujeme více než kdy jindy NADĚJI:

- Naději, že naše děti prožijí hodnotný a bohatý život.

- Naději, že naše církev se stane skutečně církví Ježíšovou.

- Naději, že válka brzy skončí a celý svět bude žít v míru.

- Naději, že Bůh nás neopustí.

Ať víra v Ježíšovo vzkříšení posiluje vaši naději!