Volba Matěje

12.05.2024

Zpráva o volbě apoštola Matěje ukazuje obecná pravidla pro personální rozhodování v církvi:

--- "Bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí": rozhodnutí není dílem jednotlivce, ale má na něm podíl celá církev, lid Boží.

--- "Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil…": hlavním kritériem je osvědčenost kandidáta v následování Ježíše.

--- "A takto se modlili: Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil…": rozhodnutí je podepřeno modlitbou, vírou ve vedení Ducha svatého.

Jak probíhá nominace našich biskupů? Jak hledají biskupové a kněží své spolupracovníky? Kdo a z jakých motivací usiluje o pozice v církvi? Jak zajistit, aby budoucí kněží byli lidsky, duchovně i morálně zralé osobnosti?