Volby a duchovní rozlišování

19.01.2023

Před druhým kolem prezidentské volby nabízím cestu, jak dojít k odpovědnému rozhodnutí. Staví na metodě duchovního rozlišování, kterou doporučuje papež František. Popisuje ji takto:

"Zvažujeme důvody pro a proti s vědomím, že Ježíš je tu s námi a pro nás. Cítíme v sobě jemnou přitažlivost Ducha i to, co mu odporuje. A po čase, trpělivě stráveném v modlitbě a v dialogu s druhými, dospějeme k řešení, které není kompromis, ale něco docela jiného." (Papež František, Nebojme se snít, s. 24).

K jednotlivým krokům:

  • "Zvažujeme důvody pro a proti": první krok spočívá v rozumové úvaze, podpořené dostatkem informací. Přemýšlím o tom, do jaké míry je dosavadní život a současné chování kandidátů v souladu s křesťanskými hodnotami a etickými principy. "S vědomím, že Ježíš je tu s námi a pro nás": kritéria pro tuto úvahu nacházím u Ježíše, tedy v jeho jednání a učení popsaném v evangeliích, a ve víře, že on nás i v této chvíli doprovází.
  • "Cítíme v sobě jemnou přitažlivost Ducha i to, co mu odporuje": pokud se dlouhodobě snažím žít v souladu s Bohem, můžu věřit své osobní intuici, která mě přitahuje k dobrému řešení a odvrací od špatného.
  • "Po čase, trpělivě stráveném v modlitbě": prosím Boha, aby vedl nejen mě, ale i ostatní voliče ke správnému rozhodnutí. Pokud jsem v prvních dvou krocích dospěl k navzájem odlišným závěrům, prosím ho o nové světlo.
  • "A v dialogu s druhými": v naslouchání zkušenostem a argumentům jiných lidí můžu svůj názor potvrdit, ale také zpochybnit. V takovém případě se znovu vrátím k prvním třem krokům.
  • "Dospějeme k řešení, které není kompromis, ale něco docela jiného": závěrečné rozhodnutí nebude ani průměr mezi zvažovanými názory, ani spontánní příklon k tomu, kdo je mi nejbližší. Bude to odpovědný hlas pro kandidáta, o němž jsem přesvědčen, že více přispěje k našemu společnému dobru.

NEVOLIT JE ŠPATNÁ VOLBA! Žádný kandidát není dokonalý, ale nejsou oba stejní; vždycky je jeden lepší a jeden horší. Nevolit nikoho znamená dát stejné šance oběma. Volit lepšího znamená oslabit horšího.

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá volit svého prezidenta. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby tato volba přinesla dobro naší zemi. Amen.