Z jednání druhého týdne

16.10.2023
--- Minulý týden se diskutovalo o poslání církve: Jak můžeme být plněji znamením a nástrojem sjednocení s Bohem a jednoty celého lidstva? Konkrétně: jak reagovat na konflikty ve světě, chudobu, zneužívání, otázky sexuální identity apod.


--- "Chudí lidé mají mnoho tváří: vyloučení, migranti, oběti klimatických změn, a dokonce i ženy a řádové sestry, které jsou v některých částech světa považovány za občany druhé kategorie."

--- Zneužívání: Naše důvěryhodnost je zpochybňována skandály. Je třeba vymýtit veškeré sexuální, mocenské a duchovní zneužívání a udělat vše, abychom byli nablízku obětem.

--- Otázka sexuální identity: Někteří vyzvali k "většímu rozlišování v učení církve o sexualitě", pro jiné však "není třeba dalšího rozlišování". Jak ztělesnit pastorační péči týkající se lásky mezi homosexuálními páry, mezi rozvedenými, a přitom zůstat věrni učení církve? Musíme odmítnout všechny formy homofobie. Mnoho obtíží vyplývá z neznalosti reality a osobní cesty jednotlivců.

--- Pátečnímu zasedání vůbec poprvé předsedala žena – sestra Maria Palencia Gómez z řádu San José de Lyon. Zdůraznila, že to není náhoda, "ale modus vivendi, který si razí cestu v církvi a vyzývá všechny pokřtěné ke spoluodpovědnosti a zároveň respektuje jakoukoli rozmanitost".

--- Kardinál Lacroix, arcibiskup z Québecu (Kanada): "Nasloucháním Božímu slovu, našim bratřím a sestrám můžeme nacházet nuance, měnit to, co si myslíme, a tak vidíme, že Bůh působí ve všech lidech. Na osobní úrovni mě to vede k tomu, abych se přizpůsobil, abych se zdokonalil, abych trochu změnil své myšlení."