Zbožné nesmysly

09.05.2024

Svět je v úpadku, přichází konec světa, František není papež, synoda je zlo, jen Maria nás zachrání… opravdu?

Napřed pár citací z mailu, který jsem nedávno dostal: "Bývalá kolegyně mě pozvala do jedné farnosti, kam dojíždí kvůli "pravověrnému" mladému knězi. Bohoslužba byla hodně zvláštní. Pan kaplan přišel oděn do předkoncilní alby a ornátu, na hlavě biret s bambulí, který si různě nasazoval a sundával. Kázání bylo ve stylu hřích-zatracení-peklo-oheň-věčné trápení. V podobném duchu probíhala i biblická hodina: papež je fuj a zlo, na lidstvo se valí zkáza a konec světa, synoda je zlo, tridentská bohoslužba a modlitby jsou top atd. Kněz hodinu naprosto vážně a vystresovaně přemýšlel, kam odejdou duše zemřelých nepokřtěných dětí. Byly to neuvěřitelné konstrukty. Nevešlo se mu do nich Boží milosrdenství ani to, že do věčnosti člověk nedohlédne. Dehonestoval LBGT komunitu, byl odsuzující, urážel a zesměšňoval. A přítomní s ním souzněli. Ti lidé věří dezolátům, různým soukromým zjevením, otrávenému obilí z Ukrajiny. Je mi smutno..."

Konec citátu. Co si o tom myslet? Takových kněží u nás není málo. Spíš se ptám, proč jim tolik lidí věří. Může v tom být jakýsi pocit výjimečnosti, nadřazenosti, lepšího vědění. Může v tom být strach z odlišnosti, ze svobody, z věčného zavržení. Tomáš Halík říká, že "lidé se slabou a znejistěnou osobní identitou snadno podléhají nabídkám silné kolektivní identity na sektářském trhu s fundamentalistickými ideologiemi, které nasazují lidem, zneklidněným pestrostí světa, brýle působící jednoduché, černobílé vnímání skutečnosti." Já si říkám, když to těm lidem pomáhá, tak ať tomu věří. Ale vadí mně to odsuzování a ty urážky. A taky mně vadí, když to vnucují druhým, když je přesvědčují, že jedině ta jejich cesta je správná, a kdo po ní nepůjde, ten skončí v pekle.

Další citát, od kamaráda na facebooku: "Ve farnosti byly křtiny. Kněz mluvil o křtu a o mateřství, pak z něj vypadlo, že Bůh stvořil člověka, žena byla až druhá. Ale první, kdo zhřešil, byla žena. Proto musí od té doby rodit a ke spáse ji přiblížila Panna Maria, protože byla panensky oplodněna Duchem svatým a Ježíše kojila panenským mlékem a ženy, které kojí, mohou participovat na odpuštění skrze ni. Manipulace a tmářství. Kromě toho, že je to nesmyslný konstrukt mimo teologii, jak se musí cítit ženy, které nemohou mít děti? Přemýšlel jsem, kolik takových žen je v kostele a musí to poslouchat. Nevzdělaní hodní kněží, kteří nerozumí lidem."

Konec citátu. Trochu mně to připomíná knížku Kecharitomené od polského salesiána Dominika Chmielewského, která prosazuje takovou zvláštní mariánskou úctu. Staví ji na pocitech, vychází ze soukromých zjevení, považuje Marii za důležitější než Boha, vyzývá, abychom jí úplně odevzdali svůj život. Teologická komise polské biskupské konference nedoporučila šíření té knížky právě kvůli pochybné mariologii. U nás ji vydalo Kartuziánské nakladatelství v Brně. Pozor, Kartuziánské, ne Karmelitánské, to je velký rozdíl! Kdosi nám poslal na faru balíček jejich knih, jen tak, zadarmo, jako propagaci. Byla tam třeba kniha Infiltrace, kde se americký filozof Taylor Marshall snaží ukázat, že pontifikát papeže Františka je spiknutí ke zničení církve zevnitř a že on sám je ve službách Satana. Nebo dvě knížky od Philipa Lawlera s podobnými názory, jen v trochu mírnější verzi: jedna má název Ztracený pastýř – Kam papež František vede své stádo, a druhá se jmenuje Ztracení – s podtitulem Kolaps katolické kultury.

Ve stejném nakladatelství vychází taky spisy kardinála Roberta Saraha. To je Afričan, který byl dlouho prefektem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a prosazuje extrémně konzervativní názory. V knížce rozhovorů s názvem Den se již nachýlil tvrdí, že "Západ se postupně odtrhává od zdroje života". Že jeho "rozchod s Bohem nemůže nebýt fatální". A že "popírání reality na Západě je plodem hrozné pýchy, dobrovolné slepoty a puzení k smrti. Oslavují se a propagují falešné hodnoty. Šerednost se stala krásou, nemorálnost pokrokem." Já bych se ale kardinála Saraha zeptal, jestli taky vidí, že západní společnost dala všem lidem vzdělání, že v ní nikdo nemusí trpět hladem, že podporuje důstojnost a rovná práva každého člověka, nebo že vytvořila, aspoň v Evropě, politický sytém, ve kterém se už 80 let nevedou žádné války! Tohle pro něj nemá žádnou hodnotu? Tohle on považuje za šerednou a nemorální společnost? A pak ještě řekne, že "pravoslavná církev v Rusku je morálním základem společnosti, což vyvolává nenávist postkřesťanských západních elit vůči Rusku." No, tak to zní v kontextu války na Ukrajině přímo děsivě.

Všichni tihle autoři zůstávají katolíky, i když nesouhlasí se současným papežem. Někteří jdou ale ještě dál. Možná znáte případ našeho bývalého spolubratra, který byl oblíbeným knězem, pracoval s dětmi a mládeží, vyučoval na církevních školách. Jenže pak začal veřejně tvrdit, že papež František není platně zvoleným papežem, a že tedy musíme odmítnout všechno, co dělá: jeho názory, dokumenty, jeho úsilí o reformu církve. Hlavou církve prý zůstal Benedikt XVI. a po jeho smrti jsme tedy bez papeže. Ten kněz byl kvůli tomu suspendován, propuštěn od salesiánů, exkomunikován. Přidal se ale ke skupince kněží v Itálii, kteří se považují za "malý katolický zbytek", a spolu s nimi šíří tyto názory dál. A za mnou pak chodí lidé, kteří ho měli rádi, a on jim teď posílá různé vzkazy, jezdí po republice a snaží se je přesvědčit o své pravdě. Někteří si myslí, že se zbláznil a je jim ho líto, a někteří mu možná uvěří, protože sami úplně nerozumí tomu, co se v církvi děje.

Tak jim říkám, že katolická církev je oceán různých pohledů a názorů, a potřebujeme velkou míru respektu a tolerance, abychom v tom mohli žít. Ovšem i ten oceán má nějaké břehy, i ta šířka názorů má své hranice. A pokud někdo podporuje vražedného agresora, nebo zpochybňuje rovnost mužů a žen, nebo neuznává legitimitu šéfa své vlastní církve, tak už je opravdu za hranou.

Není to problém jenom nás katolíků. Možná jste viděli billboardy s fotkou papeže, který je označen jako šelma a na čele má číslo 666. Na YouTube k tomu najdete videa, která velmi emotivním způsobem mluví o blízkém konci světa. Podle těch názorů to vypadá na adventisty, ale Církev adventistů se od toho distancuje. Nebo známý teplický podvodník, který byl kdysi pravoslavným farářem, ale církev ho suspendovala a on si založil vlastní církevní obec, kde pořádá opulentní bohoslužby. Přitom zároveň provozuje dezinformační portál, kde podporuje ruskou válku proti Ukrajině a šíří bláboly o spiknutí globálních elit, které se rozhodly vyvraždit většinu lidstva.

No a za každou z těchto figurek se šikují davy lidí, kteří jim věří. Nedivím se, že potom svět považuje nás křesťany za blázny. Tak prosím vás: uchovejme si zdravý rozum, nevěřme těm zbožným nesmyslům, nepodléhejme názorům, které vnáší mezi lidi nepřátelství a zlobu. Zároveň ale nesuďme ty, kdo na to všechno naletí! Zkusme spíš pochopit, co je k tomu vede, vést s nimi dialog, a taky vnímat a ocenit to dobré, co dělají.