Tady budu stručně komentovat cokoliv, co se děje kolem nás: dívám se na svět očima křesťana. Přemýšlím o tom, co vidím. Snažím se převést to do slov.

V posledních týdnech jsem měl možnost v několika různých společenstvích diskutovat s lidmi o synodálním procesu, o potřebě reforem v církvi, o dialogu mezi laiky a klérem. Všude jsem viděl velkou otevřenost a touhu aktivně se do tohoto procesu zapojit. Synodální diskuse, k nimiž nás vyzval papež František, odblokovaly zábrany, zrušily letitá tabu a...

Do češtiny byl přeložen Dokument pro kontinentální etapu, který shromažďuje názory ze všech 112 biskupských konferencí, které odevzdaly své syntézy. Dostali ho diecézní biskupové, kteří teď mají spolu s diecézním synodálním týmem zformulovat odpověď na tři otázky:

Biskupové z Německa ukončili svou pravidelnou návštěvu papeže a Vatikánských úřadů. Odjíždí však se znepokojením, protože tam nenašli pochopení pro reformní myšlenky, ke kterým se kloní v rámci své synodální cesty - patří mezi ně třeba nové hodnocení sexuální morálky, větší zapojení žen v církvi, zrušení povinného celibátu kněží nebo účast věřících...

Dnešní diskuse na našich duchovních cvičeních se týkala zkušeností s pastorací podle papeže Františka, který zdůrazňuje několik praktických myšlenek:
- Hierarchie mravních tezí - analogie hierarchie pravd; papež víc připomíná hříchy sociální než sexuální - přesně podle Ježíše.
- Evangelii Gaudium 38: Je nezbytné, aby v hlásání evangelia byla...

Včera proběhla v Teplicích další diskuse v rámci série Hovory v krčku. Navštívila nás JIŘINA KOČÍ, která byla jako nezletilá sexuálně zneužívána katolickým knězem. Její příběh silně zasáhl všechny přítomné, debata se o čtyřicet minut protáhla, a v menší skupině jsme pak ještě dlouho seděli a povídali na faře.

Dnes jsem dostal první autorský výtisk své knížky o vězeňské pastoraci. Dostanou ji všichni kaplani, dobrovolníci a ředitelé věznic, bude i v běžném prodeji. Jde o první ucelenou publikaci na toto téma v češtině. Text je doplněn množstvím příkladů a příběhů z praxe.

Ve čtvrtek 29. září se uskuteční první večer vzdělávacího cyklu HOVORY V KRČKU. Název je odvozen od místa konání - prostoru nad sakristií děkanského kostela v Teplicích, kterému se tradičně říká "krček".

Centrum pro rodinu pod vedením Františka Růžičky z Krupky už mnoho let organizuje sérii víkendů pro otce s dospívajícím synem. Jako kněz je většinou doprovázel salesián Jaroslav Mikeš, který letos v červenci nečekaně zemřel. Proto jsem byl vyzván, abych se do této akce zapojil. Myslím, že pro většinu otců i synů to byl zážitek, na který jen tak...