"Moudrost září a nevadne..."

29.09.2022

Slavnost sv. Václava - kázání na pouti v Lovosicích, 28. 9. 2022

Svatý Václav je symbolem moudrého panovníka. Moudrost potřebujeme všichni, ale panovníci nejvíc, protože ti svými rozhodnutí ovlivňují životy milionů lidí. Můžeme se ptát, jak moudří jsou či nejsou naši současní vládci. V demokracii ovšem rozhodujeme my sami, kdo nám bude vládnout. Svobodně si volíme své panovníky. Pokud nám tedy vládnou lidí nemoudří, pak je to proto, že moudrost chybí většině voličů.

A není divu: těch otázek, na které se nabízí spousta odpovědí, je čím dál víc, a my nejsme dost moudří, abychom se dobře rozhodovali. Stále častěji se setkávám s lidmi, kteří se v této složité době těžko orientují: Je očkování v souladu s vírou? Má pravdu Putin, když válkou zachraňuje křesťanskou civilizaci? Máme volit ty, kdo slibují nesplnitelné, nebo ty, kdo jsou zárukou morální integrity? Je synodní proces v církvi cestou dopředu nebo nebezpečím? Ale taky: jak se rozhodovat ke svému povolání, ve svých vztazích? Jak vychovávat děti? A tak dál...

Nečekejte, že vám na to všechno dám odpověď. Doby, kdy stačilo zeptat se pana faráře a ten všechno vyřešil, jsou nenávratně pryč. Dnes musíme odpověď hledat sami, a proto potřebujeme moudrost: "Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první." Ano,moudrost je součástí naší víry, čím víc žijeme s Bohem, tím více máme podíl na jeho moudrosti, a dostává se nám tedy takového poznání, které pro svůj život potřebujeme.

Ale to neznamená, že jen samotná víra by nám automaticky dávala moudrost. Možná znáte spoustu lidí, kteří hluboce věří a hodně se modlí, ale jejich názory přesto mají k moudrosti daleko. Ano, o moudrost je taky nutné usilovat: "dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží..." Jak tedy hledat skutečnou moudrost? Papež František nám ukazuje, že k tomu jsou potřeba tři kroky: používat zdravý rozum, vést dialog s dalšími lidmi a čerpat z víry.

  • Používat rozum: rozlišovat informace, dezinformace a názory; vědět, které zdroje co nabízí (aktuálně: 56% lidí neví..., dezinfo weby čtou miliony! - mediální gramotnost); věřit odborníkům, ne konspirátorům!
  • Setkávat se s lidmi, kteří hledají moudrost podobně jako já, konfrontovat s nimi své názory, diskutovat; být schopen dialogu což znamená být schopen taky změnit názor; žít, pracovat a komunikovat synodálně.
  • Čerpat z víry: rozjímat nad Božím slovem, prosit o světlo Ducha; dát také prostor vlastnímu nitru, svým zkušenostem - tam všude se může projevit Duch svatý...

Takovou moudrost by měli mít na prvním místě ti, kdo rozhodují o lidských osudech: státníci, vědci, církevní autority... Ale protože i oni jsou lidé, tak často podléhají svodům světa a dostatek moudrosti nemají. Proto musíme umět sami rozlišovat a i jejich rozhodnutí přijímat kriticky.

Ať nás tedy Duch svatý vede!