Kázání, která jsem pronesl za téměř čtyřicet let svého kněžství, už by se mohla počítat na tisíce. Zde si můžete přečíst některá z nich, průběžně budu doplňovat další.

Papež František souhlasí s dodáváním zbraní na Ukrajinu: "Dodávat zbraně může být nemorální, pokud se to děje s úmyslem vyvolat další válku nebo prodat zbraně nebo se zbavit těch zbraní, které už nepotřebuji. ALE BRÁNIT SE JE NEJEN DOVOLENÉ, JE TO TAKY PROJEV LÁSKY K VLASTI. KDO SE NEBRÁNÍ, KDO NĚCO NEBRÁNÍ, TEN TO NEMILUJE, ALE KDO SE BRÁNÍ, TEN...

"Když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé." (L 14,13) Výzvu k zaměření na ty nejchudší, nejposlednější, nejvíce opomíjené opakoval Ježíš mnohokrát. A církev se jí ve svých dějinách řídila. Naplňuje toto poslání i dnes? Kdo jsou ti "žebráci a mrzáci, chromí a slepí" v naší době a v našem prostředí?

Chci vám vyprávět příběh jedné ženy, maminky pěti dětí, která se jmenovala Marie. Když objevila na svém těle známky vážné nemoci, bylo to shodou okolností 11. února, na svátek PM Lurdské. První vyšetření žádné závěry nepřineslo, ale další, které se konalo 15. 8. - na svátek Nanebevzetí, ukázalo na zhoubný nádor - výsledky přišly 22. srpna, PM...

Prožili jsme Noc kostelů: stovky lidí, zájem, prohlížení, dětské aktivity, poslouchání latinských zpěvů apod. Jedna z mála příležitostí, kdy se sekulární společnost nenásilně setkává s křesťanským poselstvím a něco z něj může poznat.

Před týdnem jsem se zúčastnil setkání ročníku po 40 letech. Bylo nás 12 ze 23, velmi různí lidé, včetně dvou mimo službu. I názory různé: klasičtí faráři, kteří nepotřebují synodu a reformy, a jiní, kteří po nich touží. Ale dávné vazby a společné vzpomínky překonaly všechna názorová a zkušenostní pnutí.

Žijeme v podivné době: před dvěma lety jsme prožili Velikonoce, kdy jsme vůbec nemohli do kostela.

Když psal Pavel dopis do Korinta, byla tam složitá situace: lidé se odkláněli od víry, kterou jim Pavel zvěstoval, dokonce pochybovali o Ježíšově vzkříšení, mezi sebou měli rozpory, které vedly až k soudům, při bohoslužbách lpěli na rozdílech mezi bohatými a chudými a nechovali se k sobě solidárně. Pavel jim chtěl k tomu všemu dát své jasné...