Duchovní služba ve vězení

Dvanáct let jsem byl aktivně zapojen do pastorace ve věznicích - zpočátku jako dobrovolník v Praze-Ruzyni, později jako kaplan ve věznicích Bělušice a Teplice. Zde nabízím své zkušenosti z této oblasti.

Základní informace o duchovní službě ve věznicích v prezentaci:

Děijny duchovní služby ve věznicích - prezentace:

Standu doprovázím už osm let. Když jsem přišel jako kaplan do věznice, patřil mezi mé první klienty. Začal chodit na všechny náboženské akce, brzy jsme si hodně pověděli i v individuálních rozhovorech. Tvrdil, že je pokřtěný katolík, že před lety strávil nějaký čas v Apoštolské církvi, ale nevyhovovala mu letniční spiritualita, tak se s ní zase...