Od listopadu 2020 nahrávám každou středu v 18 hod. na facebook farnosti Teplice a na YouTube krátký komentář (max. 10 minut) k aktuálním událostem. Snažím se je interpretovat v duchu sociální nauky církve. Komentáře najdete zde:

Kněžím prokazujeme úctu, oslovujeme je "otče", nosíme jim dary, přepokládáme, že jsou svatí a moudří… Proč?

Riziko svobody

15.11.2023

Chodit do náboženství je nebezpečné; navštěvovat nemocné je trestný čin. Moje zážitky z časů totality, a otazníky dneška: Kam směřuje liberální demokracie? K rozvoji člověka, nebo k jeho úpadku?

13. listopadu je svátek svaté Anežky České a 17. listopadu svátek její příbuzné, svaté Alžběty Durynské. Dvě světice středovaěku. Mají nám ještě co říct?

První zasedání synody nepřineslo zásadní změny. Bylo však samo změnou. A naznačilo směr další cesty.

Tvůrci pokoje

26.10.2023

Mnozí lidé se cítí zraněni a nepřijati církví. Může se i pro ně stát církev domovem?

Zase válka

18.10.2023

Tak máme další válku. Tisíce mrtvých v Izraeli a v Gaze za jediný týden, statisíce mrtvých na Ukrajině za dvacet měsíců. Drastické záběry vybombardovaných měst a zmasakrovaných lidských bytostí. Teď už opravdu platí ta slova papeže Františka, že jsme svědky třetí světové války po částech. Prožíváme nejhorší bezpečnostní situaci za poslední desítky...

Žijeme v čase velkých krizí. Je naše církev součástí problémů, nebo přispívá k jejich řešení?

Je společná večeře Páně vzdáleným cílem ekumenického hnutí, nebo pokrmem na cestu? Proč jí rozumíme každý jinak, i když vycházíme ze stejných biblických textů?