Pastorace

Jako salesián se věnuji výchově, vzdělávání a pastoraci mládeže. Setkávám se však i s jinými cílovými skupinami. V této sekci s vámi budu sdílet své pastorační zkušenosti.

Text z roku 2007 o pastoraci povolání v kontextu současné situace české mládeže. Dnes bych k němu mohl leccos dodat, ale základní myšlenky zůstávají.

V roce 2006 jsem napsal pro časoips AD Speciál (vycházel 3x ročně v letech 2004-2008) článek o tom, jak mladí lidé vyhledávají mimořádné zážitky. Myslím, že je i dnes docela aktuální.

Přátelé a kolegové z Evangelické teologické fakulty mě loni požádali o recenzi své nové monografie z pastorální teologie. Tato kniha před nedávnem vyšla v nakladatelství Karolinum. Vřele ji doporučuji a přidávám hlavní části svého recenzního posudku.

Chtěl bych připomenout dva nedávné svátky: sv. Benedikta (11.7.), patrona Evropy, zakladatele západního mnišství; Cyrila a Metoděje (5.7.), spolupatrony Evropy, konkrétně její "východní plíce", na kterou kladl důraz papež Wojtyla, ale kterou dnes krutě diskredituje moskevská pravoslavná církev v čele s patriarchou Kirillem. V politice potřebujete...

Prezentace k přednášce o farnosti v pojetí papeže Františka - předneseno 6. 6. 2023 v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

Na stránkách farnosti Sebranice byly zveřejněny OTÁZKY A ODPOVĚDI provinciála salesiánů Martina Hobzy k případu zneužívání, o němž postupně informujeme. Součástí textu (najdete ho pod původním prohlášením) je i osobní vyjádření obviněného spolubratra Josefa Kopeckého. Doporučuji k důkladnému přečtení a reflexi.

Na podcastu Bez filtru začal nový seriál Katolické pasti. Redaktoři mně dávali náročné otázky: jak si navzájem rozumět, jak vést dialog s těmi, kdo vidí věci úplně jinak, kdo věří nesmyslům apod. Něco jsem jim řekl (je to až ve druhé půlce), ale když to teď poslouchám, tak to není úplně ono. Fakt těžké otázky...

Prohlášení se týká jednání, kterého se v minulosti dopustil P. Josef Kopecký SDB. Předně chci vyjádřit upřímnou lítost a omluvu všem, které jeho jednání přímo či nepřímo poškodilo. Dále chci zabránit neřízenému šíření informací jinými způsoby, chci nabídnout pomoc těm, kdo ji v souvislosti s touto záležitostí potřebují a oznámit, jaká opatření byla...