Synoda o synodalitě

Od počátku jsem se aktivně zapojil do synodálního procesu zahájeného papežem Františkem. Zde s vámi chci sdílet své názory a zkušenosti.

Dvě úvahy z duchovních cvičení Církev, o jaké sní papež František. On sám se snaží naslouchat a doprovázet. Ve vybraných úryvcích z jeho dokumentů se můžeme seznámit s jeho zkušenostmi.

Papež František v říjnu prodloužil synodu o synodalitě o další rok. Bude tedy trvat od podzimu 2021 do podzimu 2024 - to je stejně dlouho jako celý druhý vatikánský koncil (1962-1965). Proč k tomu došlo? Když organizátoři dali dohromady zápisy ze synodálních diskusí z celého světa, tak byli asi šokovaní šířkou a hloubkou problémů, které vyšly...

To bylo tématem duchovních svičení pro salesián spolupracovníky, která jsem vedl v létě na Lomečku a teď o podzimních prázdninách v Neratově. Podle toho, s jakým ohlasem se obě akce setkaly, myslím, že jde o téma velmi aktuální. Ale proč o něm dělat zrovna duchovní cvičení?

První fáze synody ukázala velký potenciál naší církve. Nestačí však jen mluvit, je třeba taky jednat.

Nový areopag

25.05.2022

"Mediální obraz církve je otřesný." Jak ho můžeme zlepšit?

Zájem o reformy v církvi je velký. Brání jim ale skrytá touha po moci. Proto je třeba naslouchat Božímu lidu.

Církev žije

13.04.2022

Synodní zápisy z litoměřické diecéze jsou kritické i nadějné. Věřícím na církvi záleží, touží po její reformě a jsou připraveni se pro ni angažovat.

Dokončili jsme místní fázi synodálního procesu, teď se budou zpracovávat výsledky na diecézní a pak na celostátní úrovni. Co jsme zatím zjistili?